Priser og datoer

Datoer

 

2024 Forårskursus 24 uger: 07.01.24 – 22.06.24

2024 Efterårskursus 20 uger: 04.08.24 – 21.12.24

2024 Efterårskursus 12 uger: 29.09.24 – 21.12.24 (Keramik – nyt linjefag på DSDH)

 

2025 Forårskursus 24 uger: 08.01.25 – 24.06.25

2025 Efterårskursus 20 uger: 03.08.25 – 20.12.25

 
Hvis du ønsker at gå her i  44 uger, kan du vælge både forår og efterår eller efterår og forår.

Pris pr. uge

Dobbeltværelse: Kr. 2.100 kr. ( pr. 01.01.2025 2.150 )
Dobbeltværelse med bad (tillæg på 250 kr): 2.350 kr. ( pr. 01.01.2025 2.400 )
Enkeltværelse (tillæg på 250 kr): 2.350 kr. ( pr. 01.01.2025 2.400 )
Dagelev: 1.450 kr.

 

Pitstop på DSDH

Er du i gang med en videregående uddannelse og planlægger at holde pause fra dit studie, kan du være på højskolen på en pitstop-ordning, hvilket vil sige, at du får nedsat prisen for dit højskoleophold. Kontakt info@designhojskolen.dk eller ring på 8644 8044 for mere information om ordningen.

Prisen inkluderer

Undervisning, kost og logi (dagelever undtaget logi).

Andre udgifter

Indmeldelsesgebyr er 2.000 kr. Gebyret er inkl. nøgledepositum på 300 kr,. Nøglegebyret får du retur ved afrejse.  Undervisningsmaterialer: ca. 2.800 kr. Studietur efterår: 5.000 kr. Studietur forår: 5.000 kr.

Fonde og anden økonomisk støtte

Elever fra de nordiske lande kan søge støtte i deres hjemlande gennem forskellige støtteordninger. Der findes også fonde for elever fra Sønderjylland og Slesvig. Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Ring og forhør dig hos din kommune.
Du kan læse mere om støtteordninger på folkehøjskolernes hjemmeside her

Norske elever – information til den norske lånekasse

  • Ugepris foråret 2023:
    kr. 2.050,-
  • Ugepris efteråret 2023:
    kr. 2.050,-

Heraf betaling for undervisning 70%

Mentor

På højskolen har vi en FFD-uddannet mentor. Mentorstøtten er et tilbud til unge mellem 17,5 og 25 år, som har brug for ekstra afklarende og udviklende ‘støtte’ med henblik på overgangen til en kompetencegivende uddannelse. Der tilstræbes i alle mentorforløb en individuel tilrettet vejledning, som er fokuseret mod den enkeltes hovedbehov. Før optagelse på designhøjskolen skal eleven i samarbejde med en UU-vejleder udarbejde en UU-plan, der indeholder en planlagt forløbsbeskrivelse, hvori mentorstøtten indgår. UU-planen fremsendes til højskolen før kursusstart. Læs mere om mentorordningen her

Framelding mm

Der tages forbehold for prisændringer, samt ændringer i skolens udbud af fag. Du er først sikret en plads, når du har modtaget tilsagn fra højskolen OG indmeldelsesgebyret er betalt. Hvis du ændrer planer og alligevel ikke ønsker at starte, vil vi gerne have det at vide. Ved framelding tidligere end 4 uger før start, betales indmeldelsesgebyret tilbage fratrukket 700 kr. i administrationsgebyr. Hvis du melder fra senere end 4 uger før kursusstart, skal du – udover indmeldelsesgebyret – også betale for 4 ugers ophold, hvilket pt. udgør ca. 8.400 kr. Hvis du afbryder dit højskoleophold i utide, skal du betale for den uge, du rejser, samt yderligere 4 uger. Ved framelding indenfor halvanden måned før studietur, skal studietursbeløbet også betales.

Ring 86 44 80 44 eller send en mail til info@designhojskolen.dk hvis du har spørgsmål. Eller kom forbi og bliv meget meget klogere.