DSDH

tegning tegning tegning

Vi tror på, at alle uanset interesse, linjefag og erfaring med tegning, kan få glæde og gavn af at tegne. Derfor har alle elever fire dage med "intro-tegning" i begyndelsen af deres højskoleophold.

Tegning kan være et redskab til at visualisere idéer, det kan være en metode til udarbejde arbejdstegninger, det kan være en kunstnerisk praksis, og det kan være et meditativt rum.

Uanset hvad vores elever vil bruge tegning til, har vi her på DSDH valgt, at de får fire dage med det, vi kalder intro-tegning. Til intro-tegning introduceres eleverne til tegning som udtryksform, forskellige måder at tegne på, til tegneredskaber og typer papir.

Intro-tegning på DSDH foregår i Laden, hvor lyset er helt perfekt til tegning.
Eleverne bliver introduceret til mange forskellige metoder og tegneredskaber.
Nogle bliver grebet af at tegne figurativ andre af det abstrakte.
... og nogle arbejder med at lægge farver på sine tegninger.
Perspektiv og skala er to vigtige egenskaber at beherske, når man tegner.
En sko er en perfekt model, når detaljer skal ses og tegnes.
Croquis-tegning bliver alle introduceret til.
Underviseren give alle elever feedback på deres tegninger og guider i processen.
Nogle tegninger bliver gemt til portfolien, andre bliver til kunst på værelser og nogle var "bare" en idé, der skulle prøve af.
Efter fire dage med tegning har eleverne både rigtig mange tegninger og lært en masse nyt om tegning.
Nogle af tegninger udvikler sig hen over de fire dage,
... og nogle bliver udstillet.