AB

LAND ART THAT OPENS OUR PERSPECTIVE

Land art projektet blev skabt af naturen og til en specifik lokation, og skulle fortælle om stedets levende økologiske ånd.

I Land Art projektet på Arkitektur & Bydesign arbejdede eleverne både med en kunstnerisk tilgang, hvor målet var at udstillet et antal Land Art værker til fredagsudstillingen og med et af arkitektens vigtige værktøjer:

Registreringer af sansninger er et ultra vigtigt redskab at besidde som arkitekt. Arkitekter, der ikke formår dette, kan ikke være dygtige arkitekter. I hvert fald ikke i den arkitekt-romantiske forstand, hvor arkitekten forstår lidt af alt og forstår at benytte sansninger som vigtige elementer.

Som afsæt for værkerne og ugen valgte eleverne en lokation på højskolens matrikel. Der skulle opholde sig der på forskellige tidspunkter i løbet af det næste døgn, de skulle indsamle materialer, registrere det stedspecifikke, skrive et kort prosastykke, og de skulle sanse stedet. Materialer, prosateksten, data og sansninger blev omsat til et arkitektonisk mood board. Hele ugen arbejdede elever i feltet mellem empirisme og rationalisme i tilblivelsen af deres værker.

Fredag var alle på højskolen inviteret til fernisering – nogle af projekteterne kan stadig ses forskellige steder på højskolen, andre var kun tilgængelige de 15 minutter fredagsudstillingen varede.

 

 

 

Flere værker bestod af både materialer, der var på lokationen og materialer fra andre lokationer.
En enkelt gruppe arbejdede videre på et eksisterende projekt på Krakamarken.
Eksperimenter med naturen som materiale.
Eleverne arbejdede i små grupper om at skabe værket.
Humøret er højt ude på Krakamarken.
En del af ugens opgave var at fotografere værkerne.