MRP

Upcycling og FNs verdensmål

Upcycling betyder, at et materiale/produkt får nyt liv, ny funktion og dermed en forlænget levetid.

“I er designere og dermed med til at udvikle nye produkter og materialer. I er dem, der kan være med til at ændre en udvikling, fordi I er første led i denne nudging-proces, som handler om at ændre forbrugeradfærd og bruge verdens resourcer med omsorg for naturen. I er bindeleddet mellem producent og forbruger. Derfor skal I i denne uge tage udgangspunkt i de materialer, som er blevet kasseret af andre, men som forhåbentlig bliver guld for jer.”, sådan lød indledningen til det projekt, som eleverne på Møbel, Rum & Produktdesign blev præsenteret for i “Upcycling ugen”.

I arbejdet med projektet skulle eleverne vælge ét af to af FNs 17 verdensmål – Nr 5: Ligestilling mellem kønnene eller Nr 14: Livet i havet. Verdensmålet skulle både danne rammen for inspiration og fortolkninger af det valgte verdensmål. Forud for projektet havde elever læst Steen Hildebrandts bog om FNs verdensmål.

Projektet kunne enten være et Undersøgelsesprojekt, som ikke havde til formål at ende med et decideret produkt, men nærmere en konklusion eller forslag til brugen af undersøgelserne, eller det kunne være Produktdesign, hvor eleverne undersøgte materialer og lod sig inspirere af de tilgængelige materialer.

Når man upcycler, er det vigtigste at bruge tid på at undersøge materialets egenskaber.
One man's trash another man's treasure - en lidt slidt floskel, men den holder stadig.
Der blev blandt andet eksperimenteret med, hvordan man kan lave sine egne strikkepinde.
Alle undersøgelser og produkter præsenteres, og ny viden deles.
En lampe og FNs verdensmål nr. 14.
Et flot eksempel på hvordan LP'er kan upcycles.