VK

Indpakningen skaber en fortælling

Eleverne fra Visuel Kommunikation skulle pakke et objekt eller et begreb ind, og indpakningen skulle skabe en fortælling om indholdet.

Kan man pakke et begreb ind? Et begreb er jo ord og ikke en ting, som vi kan tage og føle på med vores hænder. Og kan vi give de ting vi omgiver os med i hverdagen en ny betydning, ved at bruge indpakningen skabe en fortælling?

 

Eleverne fra Visuel Kommunikation skulle vælge én af to vinkler:

1. Indpakning af en simpel ting som vi omgiver os med til daglig, men som vi sjældent tænker på betydningen af. Opgaven går ud på, at kortlægge hvilken betydning objektet har for det sociale liv og formidle det gennem indpakningen.

2. Indpakning af et begreb der fortæller noget om menneskelig adfærd. Opgaven gik ud på at kortlægge betydningen af begrebet og formidle det gennem indpakningen. Konceptet kan styrkes ved at finde et objekt, der sammen med selve indpakningen kommunikerer en fortælling.

 

Eleverne blev blandt andet undervist af Sille Dalsgaard Petersen, som er tidligere elev på Den Skandinaviske Designhøjskole, og nu arbejder som designer hos e-Types.

Idégenerering er den del af designprocessen. Her viser VK'er en masse idéer til, hvordan et stykke sæbe kan pakkes ind.
Der arbejdes med farvevalg og formudvikling til objekt.
Flere elever valgte at bruge vores serigrafiværksted, og pakkede deres objekt eller begreb ind i et serigrafisk tryk.
Ved at bruge serigrafisk tryk på en del eller hele af indpakningen, fik objekterne og begreberne deres unikke fortælling.
Pakkens form og valg af skrifttyper har stor betydning den fortælling, som eleverne gerne ville skabe.
Den sidste finpudsning af indpakningen.
Alle indpakninger blev fremvist til vores fredagsudstilling.
Indpakning af begrebet sandhed set i forhold til Jordens opstandelse, som man se i et bibelsk eller naturvidenskabeligt perspektiv.
Indpakning af tape til enhver lejlighed.
Eventyr pakket ind i en æske med eventyrlige illustrationer.
Indpakning der både kan sløre og afsløre dine forventninger til indholdet og til dig selv.