AB

Stave til Rum

Det begynder med en skitse, fortsætter som en form og manipuleres til sidst ud fra en forståelse af tung vs let.

Den første opgave for eleverne på AB var at bygge forbogstavet i deres navne i skum – altså 3D-ificere bogstavet.

Målet med opgaven var både at lære at arbejde i skum og lære et begrebssæt indenfor arkitektur og design. Et begrebssæt som er nødvendigt at kende til, når elever i deres arbejde med arkitektur skal forstå og beskrive proces og produkt. Eksempler på begreber:

Central/decentral – liniær/radial – hierakisk/uniform – rytmisk/arytmisk – spejlet/roteret – symmetrisk/asymmetrisk – åbent/lukket – stram/løs – samlet/spredt – deformeret/klart – dynamisk/statisk – massiv/hul – organisk/syntetisk – ekstruderet/sammenskubbet – blød/hård – kontrastfyldt/enkelt – stærk/svag – let/tung – foldet/stabel.

De første skitser af mange skitser for at opgaven kan tage form
Introduktion til skumværkstedet var en forudsætning for opgaven
Et eksempel på det færdige produkt.

Opgaven begyndte med at eleverne skitsere på papir for at generere idéer – forskellige typer af forbogstavet i deres navn: Store og små udgaver, forskellige fonte…. Derefter skitserede de videre rumligt i plan: Snit, opstalt og aksonometri som førte til, at de kunne bygge deres bogstav i skum (cirka 20 cm. højt, maks 20 cm. langt, ca. 10 cm. bredt). Derefter blev de skårede skummodeller manipuleret – trukket, forskudt og ekstruderet med det formål at arbejde med det positive/negative rum. 

Projekterne på Arkitektur og Byrum er ofte så omfattende, at det er nødvendigt at arbejde i grupper.
De færdige projekter blev præsenteret, og der bliver givet feedback fra de andre elever og fra underviserne
Man bliver klogere på både egne og andres projekter ved sætte ord på sit arbejde
Fra et bogstav i et navn til fremtidens bolig - måske