AB

Overølst

Hvordan genopbygger man en by, hvor jordmasserne skrider?

En ny by skal udvikles efter jordskredet i Ølst, derfor skabes byen, Overølst. Der oprettes et cirkulært dige af opgravet jord med et layout som i vikingetidens borgbyer. Dette jorddige skal deflektere til de forurendede jordmasser fra Nordic Waste. På baggrund af dette vil en ny bydel skyde frem fra fundamenterne på den eksisterende arkitektur, det vil sige, at husene får afmonteret deres tage og bliver bærende for den nye bydel. Alling Å omlægges i forbindelse med den nye struktur, som en klimabeskyttende voldgrav til gavn for mennesker og dyr i området. Derudover tager det nye område også højde for FN’s verdensmål og højde for verdensudviklingen.

I udviklingen af denne by skal eleverne arbejde i skala 1:400 med byplanlægning og nye bystrukturer, der er meget, at tage højde for, når en ny by skal bygges.

En plan af Ølst i skala 1:400 med optegning efter bygningernes ydervægge.
Der bliver snakket om de gode idéer.
På AB er der et rum med skumskærer.
Skumskærerne bruges til skære præcise figurer ud i skumpladerne.
Eleverne får vejledning fra ugens undervisere, René og Asbjørn.
Modellen bygges i forskellige niveauer ved hjælp af skumplader.
Lysbordet bruges til optegning af det nye område, Overølst.
Landskabsmodel over det nye Overølst.
Der bliver arbejdet med afkodning af området med forskellige farver.
Fredagsudstilling med tid til at snakke om projektet.