AB

Daybeds til forskellige locationer på højskolen

Mens nogle af eleverne arbejdede med optagelsesprøver til arkitektskoler forskellige steder i verden, gik andre elever på AB i gang med at bygge day beds til forskellige lokationer på højskolen.

Projektet havde flere formål; bygge et antal day beds til forskellige lokationer på Den Skandinaviske Designhøjskoles udearealer, eleverne på Arkitektur & Bydesign skulle arbejde med et projektet, som gik fra idé, over skitser og modeller til eksekvering i 1:1, desuden skulle de også lære forskellige værktøjer og teknikker at kende.

I løbet af fire dag fik eleverne i mindre grupper produceret day beds, som både var forskellige, og de havde i deres formsprog og æstetik fællestræk.

De forskellige day beds flytter nu rundt  på højskolen afhængig af, hvor der er sol, behov for en powernap eller en fortrolig samtale.

... 2 minutters meditation inden arbejdet begynder.
Både de store maskiner og præcisionsværktøjer blev taget i brug.
Klargøring af materialer til de enkelte day beds var en vigtig og stor del af projektet.
Nye færdigheder ud i håndtering af håndværk var et af projektets mål.
... og ud af projektet voksede også kærligheden til materialet.
Slibe, slibe, slibe og så slibe lidt mere.
Endelig kan det store puslespil lægges, og day bed'en får sin form.
... og så skal der slibes igen!
Godkendt.
... og klar til en snak.