VK

Brusgårds dyr

Ægte biologisk feltarbejde i naturen omkring Brusgård leverede grundmaterialet til projektet "Brusgårds dyr". Feltarbejdet blev omsat til billeder og formidlet på plakater.

På linjen Visuel Kommunikation er der undervisning i blandt andet programmet Illustrator, men ikke den slags undervisning, hvor eleverne slavisk guides gennem programmet. På VK lærer eleverne at bruge programmer gennem konkrete opgaver – og i det her projekt var det at lave plakater med mange af de dyr, der bor i den fantastiske natur, vi har lige udenfor højskolen.

Underviser Mette Grønning havde lavet feltarbejdet for at sikre, at alle de dyr, der var i spil i projektet, lever i umiddelbar nærhed af højskolen.

Hver elev fik et dyr, som de skulle researche på; hvor og hvordan bor dyret, hvad lever det af, hvordan ser det ud, har det noget karakteristika, og er dyret en truet dyreart.

Alle informationer tog eleverne sammen med skitserne af deres dyr med i Mac-lokalet, hvor de i Illustrator udarbejde en plakat i A2. Det blev til 20 individuelle plakater og én plakat med alle dyrene.

 

Et mindmap er et godt værktøj, når alt ens viden om fx fiskehejren skal systematiseret.
Illustrator er ikke et nemt program at beherske, og alligevel fik eleverne efter kun få dages arbejde med det de flottes dyr frem.
Farver på computeren er én ting og på tryk noget andet. Derfor brugte eleverne meget tid på at vælge de rigtig CMYK farver.
Baggrundsfarven på plakaten er en vigtig beslutning, da det er den, der får dyret til at træde i karakter på plakaten.
Projektet sluttede med fælles gennemgang af alle plakaterne.
... og de blev naturligvis udstillet til en fredagsudstilling.
Plakaterne var både smukke og har skærpet sanserne for få øje på dyret i naturen omkring Den Skandinaviske Designhøjskole.
Udstillingen af plakaterne gav også anledning til at tale om, hvem der havde set hvilke dyr.