AB

Skilsmisserækkerne

Et nyt boligkvarter skal udfordre den gængse opfattelse af, hvad det vil sige at bo sammen som "en familie".

Eleverne på Arkitektur og Bydesign har bygget rækkehuse til det nye boligkvarter “Skilsmisserækkerne”. Igennem arkitektur er rammerne for, at skilsmissefamilier kan bo sammen men alligevel hver for sig, blevet skabt.

Dette nye moderne boligområde er sammensat af lave rækkehuse på smalle parceller. Rækkehusene skal være sammensat af mere spraglede formudtryk og designes individuelt til bygherrerne.

Bygherrerne på denne opgave er et fraskilt par, der ønsker at lave en bolig til deres familie bestående af 5 personer – 2 voksne og 3 børn. Det fraskilte par ønsker en bygning med to separate boliger, som formår at udnytte potentialet for børnedeling, udveksling og fredelig sameksistens.

For at løse opgaven begyndte eleverne med at lave skitsemodeller i skalaen 1:200. Da eleverne havde valgt en endelig model at arbejde videre med, var det tid til at lave plantegninger over inde- og udeareal. Her skulle der indarbejdes fælles delerum, opholdsrum, intim koncertsal, hjemmekontor, køkkener, toiletter, cykelparkering og skraldeområde. Med de endelige planer klar kunne eleverne gå igang med deres endelige model i skalaen 1:50. Efter en masse hårdt arbejde viste eleverne deres modeller frem til fælles feedback og til sidst fredagsudstilling for hele skolen.

Der laves skitsemodeller og plantegninger.
Underviserne giver midtvejskritik.
Hvordan rummene skal placeres i boligen, er også en del af opgaven.
Nu begynder modellerne at komme op i den rigtige skala.
Alle fordyber sig i opgaven på værkstedet op til deadline.
De endelige modeller er færdige, og det er tid til feedback fra underviserne Jonas og Christian.
Rækkehusene står klar til fredagsudstilling.
Formudtrykkene er vidt forskellige fra hver bygning.
Løsningerne er mange!