AB

En togtur gennem arkitektoniske stilarter

Eleverne på Arkitektur og Bydesign samarbejdede om at skabe en togrejse, der gik gennem seks forskellige stilarter: Klassisk, gotisk, barok, Romansk, brutalistisk og konstruktiv.

I mindre grupper på to arbejdede eleverne med at skabe tableauer, der præsenterede den stilart, de hver især havde få tildelt. De mange tableauer blev sat sammen, så de dannede et landskab af de seks stilarter, som toget kørte  igennem.

Den imaginære køretur gennem landskabet var både en fantastisk togtur, en tour de force i “lær dine arkitektoniske stilarter” at kende og en opdagelse i stilarternes karakteristika.

Inden eleverne kunne begynde på deres tableauer, skulle de researche på stilarter og deres karakteristika.
Opgaven havde også en konstruktionsmæssigt element i at få toget til at passere gennem bygninger, tårne, spier og vinduer.
De enkelte modeller bliver placeret, så stilartens karakteristika træder tydeligt frem, når toget kører forbi.
De sidste detaljer justeres, inden toget bliver sendt ud på den første tur.
Efter første tur blev der justeret yderligere, inden eleverne fra de andre linjefag blev inviteret med på togturen.