Den individuelle værkstøjskasse

Overblik og nem adgang til ens værktøj har stor betydning i en designproces. Derfor begynder eleverne på Møbel, Rum & Produktdesign hvert semester med at design og lave en "værkstøjskasse".

Vi har alle vores yndlings tusch, favorit saksen, den bedste lineal, etc. Vi har værktøj og redskaber, vi bruger mere end andet, og noget som vi bruger sjældent, eller gerne vil passe ekstra godt på. Derfor er det også nødvendigt, at den værkstøjskasse, som står på arbejdsbordet, er designet og lavet at den enkelte elev. Formmæssigt afspejler værkstøjskassen den enkelte elev, og den understøtter gennem hele deres højskoleophold deres designproces.

I arbejdet med både designet og udarbejdelsen af værktøjskasse får eleverne indsigt i designprocessen – fra idéer, til skitser og prototyper til det færdige produkt. Eleverne får den første erfaring med højskolens træværksted; rundsaven, stiksavn, båndsaven, sandpapir, samlinger, skruer og lim. Og de lærer om materialer, og hvad man kan med de valgte materialer.

Værkstøjskassen er dynamisk, for under højskoleopholdet får eleverne måske andre yndlingsværkstøj og nye redskaber opdages. Det skaber et behov for at værktøjskasse ændres, så den fortsat fungerer i den enkelte elevs individuelle designproces.

 

Forudsætning for et godt produkt er skitsering af de mange idéer.
Prototyper i pap skaber overgangen mellem tegninger på papir og den færdige produkt i træ.
... og så til træværkstedet.
Der slibes og slibes og slibes.
– og saves, saves og saves.
– og gives en hjælpende hånd.
Og endelig kan de enkelte komponenter samles til den færdige værktøjskasse.
Værktøjskassen er færdig og fyldt op med værktøj og redskaber.
På fredagsudstillingen udstilles alle værktøjskasserne for eleverne fra de andre linjer.
Hver enkelt værktøjskasse udfylder både en praktisk funktion og repræsenterer dens ejer.