AB

Body Scape

Arkitektur er som oftest centreret omkring kroppen og mennesket, og i projektet 'Body in Space' skulle eleverne undersøge og udforske de rum, som kroppen kan skabe.

Projektet begyndte med tegneøvelser hvor eleverne skulle tegne mens deres krop var i bevægelse. Med tuscher, kul og stearin tegnede de både efter kroppen, med kroppen og udviklede dermed en masse rum. Efterfølgende blev tegningerne sammensat til én samlet tegning. Eleverne udvalgte 10 udsnit fra tegningen, som var interessante for dem, og skulle studere kroppens bevægelsen heri.

I projektet har eleverne også arbejdet med 3D i form af papmaché-figurer, lys og farve. Denne arbejdsmåde kan virke abstrakt og måske fjern fra arkitektur for nogen, men faktisk er det en velkendt metode fra den tyske designskole Bauhaus. Projektet skulle skubbe til grænserne og give eleverne et anderledes perspektiv af arkitektur.

Med kul på hænder og fødder skulle eleverne skabe rumligheder til projektet.
Med forskellige mængder og farver af lys udforskede eleverne dybde.