Arkitektur og Bydesign laver Lisbjerg Loop

I samarbejde med Aarhus Kommune var eleverne fra Arkitektur & Bydesign med til at sætte fokus på Lisbjerg og udviklingen af byen.

Udviklingen af Lisbjerg fra landsby til by er et projekt søsat af Aarhus Kommune. Byen, som ligger lige uden for Aarhus, er under udvikling, og det er kommunens plan, at den skal huse op til 25.000 indbyggere på sigt.

Formålet med Lisbjerg Loop, som projektet hedder, er at forbinde den eksisterende del af Lisbjerg med de nye udviklinger af byen. Eleverne fra Arkitektur & Bydesign lavede arkitektoniske installationer, som blev sat ud i Lisbjerg Loop. Lisbjerg Loop er et stisystem, der fører besøgende rundt i områder af Lisbjerg. Går man en tur i Lisbjerg Loop vil man møde elevernes installationer og på dem et kort digt, som eleverne har skrevet om stedet og deres installation.

I to uger blev der arbejdet med projektet. Eleverne byggede selv de store installationer. Ofte tegner og bygger eleverne på Arkitektur & Bydesign modeller i mindre skala, derfor var arbejdet med Lisbjerg Loop både lærerigt og sjovt for eleverne, hvor de 1:1 byggede, det de havde tegnet. Projektet blev afsluttet med fernisering, hvor elever fra Lisbjerg skolen, fik mulighed for at se og “prøve” installationerne, der er en oplevelse for både børn og voksne.

Inden byggeriet gik i gang, havde eleverne lavet modeller af deres installationer.
I grupper byggede eleverne deres installationer.
Der blev bygget i stor stil i det gode sommervejr.
De store maskiner blev taget i brug, når træ skulle skæres til.
Men der var også tid til afslapning, mens arbejdet stod på.
Den sidste finish i Lisbjerg af installationerne.
Digtene som eleverne havde skrevet blev fastgjort på deres installation.
Der blev afholdt fernisering på projektet, for at fejre det færdige projekt.
Her er det elever fra Lisbjerg skole, der afprøver installationerne.
De besøgende kan læse de digte, som eleverne har skrevet til hver installation.
Hver installation havde sin egen funktion. Her er det en 'omvendt' bænk, der peger mod en gammel mejeri bygning i stedet for ud mod vejen
Mikado XXL
Et sted hvor du kan søge ly og som indrammer udsigten.
Man kan interagere med alle installationer på den ene eller anden måde.
En form for interaktion med installationen.