Den Skandinaviske Designhøjskole
Brusgårdsvej 25 DK-8960 Randers SØ
+45 8644 8044 info@designhojskolen.dk

Skolens værdier

Skolen er
bygget på
3 kerneværdier

Dristighed
Vi tror på vigtigheden af tage chancer og stille de dristige og upassende spørgsmål for at opøve vovemod og kritisk sans.

Sanselighed
Vi tror på, nødvendigheden af at sanse, opleve og erfare verden omkring os for bedre at kunne agere i den.

Innovation
Vi tror på, vigtigheden af at opdage og kombinere, fordi det er afgørende for at finde nye og bedre løsninger i det professionelle, sociale og personlige liv.