Den Skandinaviske Designhøjskole
Brusgårdsvej 25 DK-8960 Randers SØ
+45 8644 8044 info@designhojskolen.dk

Ugeskema

Sådan her ser en uge ud
i skemaform med mindre
vi laver den om...

Vi har bygget vores undervisning op omkring de fire linjer: Grafisk design, Mode og Tekstildesign, Arkitektur og Bydesign, Møbel, Rum og Produktdesign, så inden du starter på skolen, skal du have valgt linje.
Alle fire linjer har undervisning i færdigheder der hører til faget, men alle opgaver løses ud fra brede almene diskussioner og perspektiveringer.

I dag beskæftiger designere og arkitekter sig med langt mere end æstetiske objekter, og som designer eller arkitekt bliver man nødt til at have gjort sig tanker og haft diskussioner af filosofisk, psykologisk, kulturel, historisk, politisk, samfundsmæssig eller naturvidenskabelige karakter. Det foregår samtidig med, at opgaverne bliver præsenteret, i gruppediskussioner, i forbindelse med foredrag eller samlinger, og i alle samtalerne med underviserne, undervejs i de enkelt forløb. På den måde sikrer vi, at der er dannet et grundlag for, at løsningerne er relevante og vedkommende.

Som du kan se på ugeskemaet, foregår det meste af undervisningen på linjen, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Undervisningen er som beskrevet bygget op af en blanding af færdighedsundervisning og undervisning af bred almen karakter.

Onsdage er formiddag og aften afsat til at perspektivere og supplere designfaget og dermed inspirere dig til at lave gennemtænke løsninger på de opgaver, du får stillet.
Se mere her.

I løbet af et semester, har vi desuden tre valgfagsuger, hvor man kan vælge blandt et udbud af fag. Derudover tager vi en uge på studietur og nogle gange går linjerne sammen og laver tværfaglige forløb.