Den Skandinaviske Designhøjskole
Brusgårdsvej 25 DK-8960 Randers SØ
+45 8644 8044 info@designhojskolen.dk

Studievejledning

Vores studievejledning
tager altid udgangspunkt
i DIN situation.

Inden starten på dit ophold vælger du én af skolens fire hovedlinjer. Hver linje har tilknyttet mindst en fast lærer som følger dig under hele opholdet, og dermed opnår et personligt kendskab til dig. Desuden er faglærerne på skolen yderst velfunderede og opdaterede, specielt indenfor de kreative fag. Koblingen mellem det personlige kendskab til dig og lærerens faglige indsigt, ser vi som afgørende for en kvalificeret studievejledningsindsats. I starten af dit ophold har læreren en samtale med dig hvor spørgsmål som, hvorfor du har valgt et højskoleophold, hvad du vil bagefter og hvilken uddannelse du stiler efter, afklares. Herefter vil vejledningen foregå løbende og i dialog med din lærer, så du får den, når dit behov er der. Hvis du endnu ikke er afklaret omkring valg af studieretning, vil vejledningen hovedsageligt bestå i en dialog mellem dig og din lærer. I vil sammen indkredse dine personlige hovedinteresser og dine stærke og svage sider. Denne viden kan du bruge som rettesnor, når du på et tidspunkt vil vælge studieretning. Hvis du ønsker oplysninger om specifikke uddannelser, får du hjælp til at finde disse, ofte via studievalgs-kontorerne. Hvis du overvejer en designuddannelse, men endnu ikke ved hvilke muligheder der er, har din lærer kendskab til de specifikke uddannelser, der findes inden for faget og de jobmuligheder der er efterfølgende. I prøver sammen at afklare hvilken uddannelse der passer bedst til dig, hvilken specifik skole du evt. skal søge ind på efter opholdet og hvilke færdigheder du skal oparbejde for at få adgang til uddannelsen, også hvis der er optagelsesprøve. Hvis du er helt afklaret og vil søge optagelse på en af arkitekt- eller designskolerne, koncentrerer vejledningsindsatsen sig meget målrettet om, at du tilegner dig de færdigheder, du skal have, for at opnå optagelse på uddannelsen. Desuden har lærerne fokus på det grundlag som vi, gennem et tæt samarbejde med disse skoler, ved, er en fordel for dig at have. Har du helt andre behov eller ønsker, kan vi altid hjælpe dig derhen, hvor man har den viden du søger. Under dit ophold vil du desuden møde alle mulige mennesker, der har sat deres uddannelsesforløb og professionelle karriere sammen på hver deres måde, og som forhåbentlig kan inspirere dig i dit studievalg i øvrigt. Er der et liv efter Den Skandinaviske Designhøjskole? Selvfølgelig er der det! Rigtig mange søger videre på arkitekt- og designskolerne – og kommer ind. Andre har fået afklaret, at det ikke er det kreative de vil – og nogle starter på den uddannelse, de havde planlagt på forhånd, fx medicinstudiet, ingeniørstudiet eller noget helt andet.