Den Skandinaviske Designhøjskole
Brusgårdsvej 25 DK-8960 Randers SØ
+45 8644 8044 info@designhojskolen.dk

Mødepligt

... fordi vi gerne
vil have tid til
at lære noget sammen

Den Skandinaviske Designhøjskole er forpligtet til at sikre, at alle elever tilbydes et bestemt antal undervisningstimer i løbet af kursus-perioden, samt at eleverne følger undervisningen. Udover disse formelle forpligtelser er det vores erfaring, at fravær forstyrrer både undervisning og fællesskab.

Derfor er der mødepligt til undervisning, fællesopgaver, ganggruppemøder, skolemøder, foredragsdage og foredrag – samt til tjanser. Man kan få godkendt et evt. fravær, såfremt det er velbegrundet (f.eks. sygdom, bryllup og begravelse, optagelsesprøver etc.) og aftalt på forhånd med lærer eller forstander.

Såfremt en elev gentagne gange ikke møder til undervisningen ser skolen det som sin pligt at løse problemet.
Har eleven mere end tre dages ubegrundet fravær, kan vi ikke stå inde for, at eleven har gennemført kurset, og det medfører derfor (som udgangspunkt), at der ikke udstedes et bevis for højskoleopholdet.
Højskolebeviset er et personligt certifikat, hvor der er anført kursusperiode, hovedfag og valgfag. Beviset kan have stor værdi i forbindelse med ansøgninger til videregående uddannelser og/eller i forbindelse med økonomisk refusion for højskoleopholdet.