Døv og blind og sanser der forsvinder

Hvordan opleves verden af mennesker, der af forskellige årsager har mistet en af de sanser, de fleste af os tager for givet?

… det satte eleverne på Visuel Kommunikations sig for at undersøge og formidle. Projektet blev indledt med at eleverne blev frataget enten syns- eller høresansen – for på den måde at opleve og interagere i et miljø, som oftest er designet til mennesker, der kan bruge alle deres sanser.

Den indsigt og viden de fik i den første del af projektet, var elevernes fundament  for den kommunikation, de skulle udarbejde til at skabe forståelse for fx døve og blindes udfordringer i hverdagen.

I projektet blev eleverne introduceret til forskellige designthinkng metoder, der i processen kunne hjælpe med at udvikle og producerer kommunikationen.

Hele ugen arbejdede eleverne i grupper. I grupperarbejdet havde eleverne mulighed for udveksle viden og erfaring om det aktuelle emne, de har mulighed for at indgå i arbejdet med de kompetencer, de følte sig trygge ved, deruden udvikler flere sammen flere idéer, som bidrager til at nå målet.

Første opgave var at mærke, hvordan det føles at blive fratage én eller flere sanser.
Ofte har man bruge for hjælp til de mest basale ting.
Det kan være svært at dele sine erfaringer, når man ikke kan høre.
– men så finder man andre måder at kommunikere på - fx at skrive sammen.
Det blev arbejdet med mock-ups af de forskellige idéer
Og når konceptet er klar, kan man begynde at udarbejde kommunikationsløsningen i fuld skala.
Der testes med blindskrift.
– kan man mon føle forskel på bønner og peanuts?
Sidste hånd lægges på et projekt om at være hørehæmmet.
Man kan godt føle, at det er svært at være en del af festen, hvis man ikke kan høre.
Vores gamle kartoffelkælder omdannes til en installation om det at være døv.
Det tekniske udstyr gøres klar til videoinstallatonen.
Der er selvfølgelig lavet biletter til.
Et projekt, om det at kunne føle sig frem, præsenteres.
– og afprøves selvfølgelig af de andre elever.