AB

Et sommerhus til mange og til få

To familier ønsker et fælles sommerhus med plads og samliv mellem begge familier.

Ønsker og kravene fra de to familier tog både udgangspunkt i de to familiers behov og hensynet til naturen. Familierne bestående af henholdsvis fire (1 v + 3 b) og fem (2 v + 3 b) personer ønskede et fælles sommerhus med plads og samliv mellem begge familier, men de ville også gerne have huset indrettet sådan, at det var muligt for hver familie at trække sig tilbage og blot være sammen alene som familie. Desuden skulle sommerhuset være indrettet, så de ikke behøvede åbne og opvarme hele huset, når kun en enkelt familie var i huset.

Opgaven skulle løses i 1:50, byggematerialet var træ, der kunne ikke bygges helt ned til vandet, og klipper og træer på grunden måtte ikke fjernes.

Med de mange ønsker og krav in mente kom eleverne på Arkitektur & Bydesign med rigtig mange løsninger, som de fleste af os sagtens kunne se os selv holde ferie i.

Første del af opgaven var at lave mange og hurtige modeller
Alt man behøver er pap, lister, lim og gåpåmod
Der arbejdes i skala 1:50, og der skal tages stilling til den menneskelige skala
Der gives feedback på de første modeller.
Forsøg nummer to, og det begynder at tage form.
Jonas er tidligere elev på højskolen. Nu er han studerende på arkitektskolen, og tilbage på DSDH for at dele ud af sin viden.
Der måles op til de endelige modeller.
Efter en lang nats arbejde er alle klar til udstilling.
Såden