Tegnemaskiner

I dette tværfaglige projekt designede og byggede eleverne tegnemaskiner i alle mulige former og funktioner.

Én gang per semester har vi en tværfaglig projektuge, hvor eleverne samarbejder om et fælles projekt på tværs af deres sædvanlige linjefag. I denne omgang var temaet tegnemaskiner, som de selv skulle designe og bygge. Først skulle eleverne researche, blive enige om en idé og lave en prototype på det. Derefter skulle de pitche deres idé for underviserne, som gav feedback på idéen og kom med forslag til eventuelle forbedringer. Den resterende tid blev brugt på at teste og færdiggøre tegnemaskiner og filme dem i aktion.

Skitser af en tegnemaskine tager form.
Denne gruppe byggede en kasse til deres tegnemaskine...
... hvor hende her slyngede maling op af siderne på kassen.
Bjarke og Lucas er godt tilfredse med deres planche og klar til at pitche deres idé.
De første prototyper og test bliver vist frem.
Live-show til fredagsudstilling med bubblemachine.