AB

A New World

Udgangspunktet for projektet "A New World" var tre spørgsmål - Hvor er vi i verden? Er vi i byen, eller er vi i en form for landskab. Ud fra de tre spørgsmål og ét af FNs 17 verdensmål skulle eleverne skabe en ny verden.

Målet med projektet var at kombinere FNs 17 verdensmål med en undersøgelse af, hvordan arkitektur kan bidrage til at nå FNs verdensmål i 2030.  Eleverne på Arkitektur & Bydesign havde forud for projektet læst bogen “Danmark og verdensmålene – en ny dagsorden”. I projektet arbejdede hver enkelte elev med deres specifikke verdensmål. Første fase i projektet var at beskrive og skitsere verdensmålet på en sådan måde, at det kunne blive konkret, et fysisk rum og former. Næste fase var at integrerer konkrete løsninger på, hvordan solens lys skifter i løbet af dagen og i løbet af året, hvordan mennersker skulle bevæge og navigere i projektet, herunder hvordan man kommer ind, op og hen. Derudover var materialer med stofligheder, krav om en 3D oplevelse, genkendelighed og bæredygtighed også tematikker, som eleverne skulle forholde sig til i arbejdet med projektet. Som FNs verdensmål både er 17 individuelt beskrevet mål, men også indbyrdes afhængige og hinandens forudsætninger, skulle de 17 individuelle modeller samles til én verdensmålkugle, og på den måde blev et individuelt projekt til et fælles projekt.

De første skitser og idéer tager form og materialer afsøges.
Overflader skulle have karakter ved hjælpe af forskellige stofligheder.
Skalaen skal rammes præcis, ellers fungerer illusionen om rumlighed ikke.
Idé vs. skitse vs model.
Verdensmålskuglen gøres klar, så alle modeller kan samles og udstilles på fredagsudstilligen.