MRP

Eksperimentering og proces

For at kunne skabe noget der er ud over det sædvanlige er lysten og modet til at eksperimentere en væsenlig del af designprocessen. Eleverne på Møbel, Rum & Produktdesign eksperimenterede i en uge i projektet: Nysgerrighed, Mod og Undersøgelse.

Mandag morgen, lige før frokost, dumpede et grisehjerte ned på arbejdsbordet foran eleverne på Møbel, Rum & Produktdesign. Det var gæsteunderviser og designer Anne Mette Fosgrau, der sparkede morgenen i gang med at udlevere de små, glatte grisehjerter i sorte plasticposer. Og der var selvfølgelig en mening med det hele. Øvelsen blev nemlig brugt som en del af en eksperimenterende undersøgelsesproces, hvor nysgerrighed, opmærksomhed på egne følelser og sanselighed var nøgleordene. Senere i processen blev eleverne introduceret for andre materialer blandt andet kartoffelmel og artificiel slim, som de skulle eksperimentere med. Materialerne var ikke typiske materialer, som elever på Møbel, Rum & Produktdesign brugte, men mødet med det nye og anderledes resulterede i anderledes tanker og reaktioner, som kan bruges i tilgangen til fremtidige designopgaver.

Den umiddelbare reaktion da eleverne åbnede posen.
Undersøgelsen går i gang og nysgerrigheden opstår.
Eleverne måtte skære og undersøge alt det de ville.
Nogen skulle lige have lidt længere betænkningstid.
Her er det en blanding af kartoffelmel og formiddagskaffen, som eleverne eksperimenterer med.
Hvad kan kartoffelmel og blå frugtfarve blive til?
Nogle af eleverne tog billeder til deres portfolio, som bruger til at vise deres procesarbejde.