Den Skandinaviske Designhøjskole
Brusgårdsvej 25 DK-8960 Randers SØ
+45 8644 8044 info@designhojskolen.dk

Bæredygtighed

Bæredygtighed og
vedvarende løsninger
er et naturligt valg

Som designere skal vi udvikle og designe løsninger, der gør verden bedre at leve i. Bæredygtighed og vedvarende løsninger er et helt naturligt valg. Materialebevidsthed og genanvendelighed bør være integrerede elementer i enhver god designløsning.

Du vil møde bæredygtighed i undervisningen. Højskolen afholder jævnligt foredrag og workshops med spændende personer, der arbejder med bl.a. ’vugge til vugge’, biomimicry samt miljø og klima.

På højskolen er vi også bevidste om vores rolle i samfundet. Vi tilstræber vedvarende løsninger, der belaster miljøet mindst muligt. Derfor har vi indført automatiske tænd/sluk-sensorer til lyset, efterisoleret vores bygninger, og vi sparer på vandet. Senest har vi etableret ny energiforsyning i form af et moderne pillefyr. Vi håber, at vi i fremtiden kan være selvforsynende med flis fra egen pilleproduktion.

Respekten for vores nære natur er også vigtig. Derfor sorterer vi affaldet i det omfang, det overhovedet er muligt, og vi genbruger materialer fra projekt til projekt.

Dit ophold på Den Skandinaviske Designhøjskole vil med andre ord både give dig ny viden om bæredygtighed og demonstrere den som et naturligt element i hverdagen.